Welkom


Kerkdiensten

De kerkenraad heeft besloten om voorlopig één dienst per zondag te organiseren en deze online uit te zenden. Alleen slechts de daarvoor benodigde ambtsdragers, de organist/pianist, een enkele zanger of zangeres, de koster en de mensen van het beam- en streamteam kunnen dan aanwezig zijn.

We gaan hiermee terug naar de situatie tijdens de 1e lockdown. Ook toen hadden we één dienst per zondag in ons eigen kerkgebouw. Hiermee voorkomen we onnodige reisbewegingen van gastpredikanten die ook voor een bijna lege kerk zouden komen preken, en voorkomen we onnodige reisbewegingen en contactmomenten van onze eigen gemeenteleden.

We roepen u van harte op om ook een tweede dienst van één van onze zusterkerken te volgen uit het ruime aanbod van online diensten.

Onze kerkdiensten zijn ook met beeld te volgen op YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UC0HccoIh0Ynh4pw0kdPjxYgWelkom

Hartelijk welkom op de website van de NoordhavenKerk, Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Zevenbergen.

Wij zijn een christelijke kerk. We geloven dat Jezus Christus het voor mensen mogelijk maakt een relatie met God te hebben. Vanuit die relatie delen we onze levens met elkaar in de kerk, eigenlijk zoals broers en zussen in een gezin. Op deze site laten we u daar iets van zien. Maar graag nodigen we u natuurlijk uit eens in het echt te komen kijken. U bent ook in ons kerkgebouw, Noordhaven 2, Zevenbergen, van harte welkom!

Vragen of meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.