Activiteiten

We zijn graag een levende gemeente. De Heer liefhebben en onze naaste als onszelf, dat staat centraal bij alle activiteiten die er zijn.

Kerkdiensten
Tijdens de kerkdiensten ontmoeten we onze Levende Heer, Jezus Christus. Zondagmorgen en zondagmiddag komen we samen om te zingen, te bidden, te luisteren naar de Bijbel en de uitleg daarover. De kerkdiensten vormen het middelpunt van ons gemeente-zijn.

‘Beamteam’
Het ‘beamteam’ zorgt voor het beamen tijdens kerkdiensten. Wat we doen, wat we zingen, projecteren zij met behulp van een beamer op de muur. Op die manier is de dienst goed toegankelijk, ook voor mensen die minder gewend zijn aan een gereformeerde kerkdienst.

Bijbelstudieverenigingen
Als kinderen van onze Vader in de Hemel zijn we graag bezig met Zijn woorden voor ons, die we lezen in de Bijbel. Samen bestuderen we Bijbelgedeeltes of boeken die over de Bijbel gaan. We praten met elkaar over hoe we als Christenen leven. Er zijn verschillende bijbelstudieverenigingen: gemengd, met alleen mannen en met alleen vrouwen. Doordeweeks en op zondagavond.

Catechisatie
De jongelui in de gemeente krijgen onderwijs in de leer van de Bijbel en van de kerk. Zij komen op een doordeweekse avond naar de kerk en krijgen les van de dominee en een jeugdwerker. Catechisaties zijn voor jongeren vanaf 12 jaar tot ongeveer 20 jaar.

Zondagschool
Eens in de drie weken krijgen de basisschoolkinderen uitleg over de Bijbel op hun eigen leeftijdsniveau. Na de kerkdienst vertellen jeugdleiders enthousiast in de Gideonsgroep en in de Benjaminsgroep over wie God is. Ook wordt er samen gezongen, gepuzzeld of geknutseld.

Crèche
Tijdens de kerkdiensten is er oppas voor de allerjongsten. De kinderen van 0 tot ongeveer 4 jaar worden opgevangen in een aparte ruimte en één van de moeders zorgt ervoor dat zij lekker kunnen spelen en het naar hun zin hebben.

Crèche+
Eens in de drie weken is er tijdens de middagdienst extra aandacht voor de kinderen van 4 tot 6 jaar. Zij krijgen dan een Bijbelverhaal op eigen niveau te horen, met daarbij een passend lied en knutselwerkje.

Wijkavonden
Ontmoeting is belangrijk. Daarom ontmoeten de verschillende wijken elkaar een paar keer per jaar nog extra. De kerkenraad organiseert ongeveer 5 keer per jaar een wijkavond. Deze avonden vinden plaats op zondagavond, bij de wijkouderling thuis. Er is een korte bespreking en ook veel ruimte voor gezelligheid.

Preekvoorbereiding
Een eigen predikant kan ervoor kiezen om gemeenteleden te betrekken bij de voorbereiding van de kerkdienst. Hij nodigt dan bijvoorbeeld een wijk uit voor een preekvoorbereidingsavond.

Koffiedrinken na de morgendienst
Eén keer per maand wordt er voor koffie, koek, frisdrank en snoep gezorgd. Het is fijn om elkaar als broeders en zusters te ontmoeten en tijd te maken voor een praatje. De kinderen vermaken zich ook altijd goed met elkaar.

Sing-in
Onregelmatig, maar vaak rondom de Christelijke feestdagen, vindt er een sing-in plaats. Onder begeleiding van een pianist zingen we met elkaar Christelijke psalmen en liederen. We oefenen soms nieuwe gezangen. Dit is altijd weer goed terug te horen tijdens de kerkdiensten.

Gemeentevergaderingen
Als er onderwerpen spelen die de gemeenteleden bezig houden, wordt er een gemeentevergadering bij elkaar geroepen. Vaste vergaderingen zijn de jaarlijkse financiële vergadering en de verkiezing van nieuwe ambtsdragers. De kerkenraad roept de gemeente samen en alle belijdende leden mogen actief meedoen in de vergadering. Zij hebben ook stemrecht.

Inzamelingsactie Voedselbank

Elk kwartaal organiseert een catechisatiegroep een inzamelingsactie voor de Moerdijkse Voedselbank. De jongeren verzinnen een thema en vragen de gemeente boodschappen mee te brengen naar de kerk. Zij zamelen alles in en brengen het samen met een diaken naar de Voedselbank toe.

Jeugdkamp
Eén keer per jaar gaat de jeugd op kamp. Een weekend vol sport, spel en lol. Natuurlijk ontbreken Bijbelstudie en het bezoeken van een kerkdienst niet. Door het jaar heen organiseren de jongeren ook andere (actieve) uitjes. Zo hebben karten, schaatsen, roeien en BBQ-en bijvoorbeeld al op het programma gestaan.