India Mission

NOORDHAVENKERK ZEVENBERGEN DEELT GELOOF WERELDWIJD

De GKv ZEVENBERGEN is een kleine maar heel actieve gemeente in het westen van Noord-Brabant. Levend in het verlangen om Gods liefde in woord en daad bekend te maken. Daarin weten we ons wereldwijd verbonden.

Binnen de kerkelijke gemeente is er een relatief grote groep 16+ jongeren. Zij gaan het Wereld MISSION WERK van dichtbij zelf zien. In de zomer van 2017 gaan dertien jongeren en hun vijf begeleiders twee weken naar India.


Op de foto 15 van de 18 deelnemers met Elze Toornstra van de Verre Naasten.

Het doel van de reis is om de jongeren
• Gods wereldwijde werk te laten ervaren
• Het mission werk van dichtbij te laten zien
• Het geloof delen wereldwijd te laten proeven

In samenwerking met de Verre Naasten, waarin we uitstekend worden ondersteund door Elze Toornstra, willen de jongeren met hun begeleiders zowel materiële als geestelijke hulp gaan bieden.

GA MEE OP REIS
Onze missie is “Geloof delen wereld wijd.”

Wat zijn de plannen? De jongeren gaan onder begeleiding:
– Een bezoek brengen aan de Presbyterian Theological, Seminar in Dehra Dun en zullen daar een paar dagen verblijven.
– Werkzaamheden verrichten voor de Emmanuel Hospital Association.
– Een bezoek brengen aan het project “een kerk op loopafstand voor iedereen” van de Reformed Presbyterian Church of India in New Delhi.

Op deze manier kunnen de jongeren ervaren hoe verbindend het wereldwijde geloof in Jezus Christus is, terwijl de omstandigheden waarin je leeft zeer verschillend kunnen zijn, in India (als een grote minderheid en meestal levend in armoede) en in Nederland (als een minderheid en in weelde opgegroeid).
Verder willen ze van elkaar leren wat het betekent om missionair te leven.
Nadrukkelijk is de wens uitgesproken het een project te laten zijn van heel de kerkelijke gemeente

Het Project Team India heeft een projectplan geschreven waarin wordt aangegeven hoe de benodigde gelden kunnen worden verkregen. Via (sponsor-)acties, klussen, crowdfunding etc., zorgen de jongeren zelf voor de kosten van deze reis en willen ze een speciaal project financieel steunen.

Op dit moment worden de plannen uitgewerkt voor een grote Rommelmarkt / Fancyfair op zaterdag 13 mei 2017. Op deze zaterdag staat ook een Workshop Sieraden maken, een Bingo en Autowas actie gepland.
Ook kunt u zich inschrijven om na Hemelvaartsdag 2017 op vrijdag 26 en zaterdag 27 mei aan een Sponsor fietstocht van de Verre Naasten in Zwolle naar Zevenbergen deel te nemen. Als trainingsrit staat op zaterdag 8 april a.s. een fietstocht door de Biesbosch gepland. Ook daar staat de inschrijving nog voor open.
Nog steeds lopende acties zijn: lege flessen inzameling, markplaats verkoop van spullen, oud ijzer inzameling, taartenbakactie, oppascentrale en een klussencentrale voor Zevenbergen en omstreken.

Wilt u dit project en deze reis mede mogelijk maken, dan kunt u een bijdrage storten via:
https://www.mijnmission.nl/team/noordhavenkerk-voor-india

Elk bedrag is van harte welkom!!
HARTELIJK DANK!!!

Voor uitvoerige informatie kunt u terecht bij:

Steun voor jonge kerken in hindoeïstisch India