Kerkenraad

Predikant
Onze laatste prediakant was dominee Zweitse van Hijum. Hij was van 2011 tot 2021 verbonden aan de Noordhavenkerk. Op dit moment hebben we geen eigen dominee.

Als predikant heb je een veelzijdige baan. Dominee van Hijum gaat voor in de kerkdiensten, hij schrijft daarvoor preken en zorgt voor een goede liturgie eromheen. Daarnaast is hij pastoraal, herderlijk aan het werk in de gemeente. Verder zorgt hij voor toerusting en onderwijs van gemeenteleden, jong en oud. En hij is samen met de kerkenraad verantwoordelijk voor het bestuurlijk leiden van de gemeente. Ook heeft onze dominee een taak in het kerkverband.

Ouderlingen en diakenen
In afhankelijkheid van Jezus Christus zijn ouderlingen en diakenen aan het werk in de gemeente. Zij hebben zich niet zelf naar voren geschoven, maar zijn door de gemeente gekozen om dit werk te doen. Zij willen niet hun eigen zin doordrukken, maar hebben het goede voor met Christus’ gemeente. Ouderlingen zijn vooral verantwoordelijk voor het geloofsleven van de gemeente. Jaarlijks gaan zij bij alle gemeenteleden op bezoek om over God te praten. Diakenen zijn vooral verantwoordelijk voor de onderlinge hulp. In de gemeente wordt omgezien naar mensen die bijvoorbeeld ziek of eenzaam zijn. De diakenen zamelen gaven in en delen uit. Dit kan financieel zijn. Maar denk ook aan bijvoorbeeld het maken van bezoekroosters of het bieden van praktische hulp.