Mannenvereniging

Voor wie
Deze vereniging is voor alle mannelijke leden van onze gemeente die niet meer lid zijn van een jeugdvereniging. Een leeftijdsgrens is er niet, zowel naar onder als naar boven.

Hoe
De vereniging vergadert tweewekelijks op de donderdagavond. Onze vergaderingen verlopen altijd aan de hand van een vastgestelde agenda wat niet wil zeggen dat daar niet van afgeweken kan worden. De sfeer is informeel, persoonlijk en open.

Doel
Het doel wat we hebben is met elkaar het bestuderen van Gods woord maar dit kan uiteraard niet blijven steken in een theoretische discussie. Vandaar dat we ook steeds vaker elkaar bevragen over de praktische uitwerking ervan.

Onderwerpen
Als onderwerpen, die de leden zelf kunnen aandragen, worden boeken uit de bijbel besproken maar ook de belijdenisgeschriften worden behandeld. Deze onderwerpen worden bestudeerd aan de hand van voorstudie materiaal, zoals bestaande schetsen over het onderwerp. De besprekingen van de onderwerpen worden ingeleid door een inleider waarna vragen over het onderwerp en/of de inleiding gesteld en beantwoord worden.

Bestuur
De leiding van de vereniging ligt in handen van het gekozen bestuur, bestaande uit 2 voorzitters die beurtelings de vergaderingen leiden, een secretaris die verantwoordelijk is voor de notulen van de vergaderingen en de correspondentie van de vereniging, een penningmeester die de financi├źn van de vereniging beheert en een algemeen adjunct die taken waarneemt als een van de overige bestuursleden deze niet kan vervullen.

Interesse
Indien u geïnteresseerd bent om lid te worden of een vergadering bij te wonen neemt u dan contact op met een van de bestuursleden.