Organisatie

Wie leidt de kerk? Wij geloven dat Jezus Christus, onze Levende Heer, vanuit de hemel Zijn kerk op aarde liefdevol regeert en verzorgt. Gelukkig is de kerk geen mensenwerk. Maar Jezus laat mensen wel namens Hem de kerk leiden. In onze gemeente is dat de kerkenraad, die bestaat uit 1 predikant, 4 ouderlingen en 4 diakenen. Zij worden bij hun werk geholpen door een ambtelijk secretaris. Alle vergaderingen beginnen en eindigen met gebed om de Heilige Geest. We vertellen u graag meer over het werk van de kerkenraad.