Oude sporen

Tijdens en na de periode van de Vrijmaking was er veel kerkelijke strijd. In 1944 kwam landelijk de onvermijdelijke scheuring. Korte tijd daarna werd door de rechtbank uitgesproken dat de vrijgemaakte broeders en zusters in Zevenbergen het kerkgebouw en de goederen mochten behouden. De kerkelijke moeiten in de jaren na de Vrijmaking, en later ook nog rond 1967, zijn niet ongemerkt aan de gemeente voorbij gegaan. Alle gebeurtenissen hebben hun sporen nagelaten. Maar juist in die geschiedenis zien we iets van de weg die God hier in West-Brabant met zijn kerk is gegaan.